fin

HOME LYMFOTERAPEUT CENÍK KONTAKTY  

 

CO JE TO MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Jedná se o speciální hmatovou techniku, která je zaměřena na povrchový mízní systém (lymfatický systém kůže a podkoží). Správně provedená manuální lymfodrenáž podporuje lymfomotoriku tím, že zlepšuje vstřebávací a transportní funkci lymfatického systému. Správná cirkulace lymfy je základem pro utváření a udržování zdravého stálého vnitřního prostředí organismu (tzv. homeostáza).

Manuální lymfodrenáž podporuje 3 základní funkce lymfatického systému:

1) drenážní - podporuje vstřebávání tkáňové tekutiny – tzv. prelymfy

2) imunitní-  zlepšuje transport a tvorbu obranných buněk

3) transportní - zrychluje tok lymfy a její filtraci v lymfatických uzlinách

 

NĚCO MÁLO Z HISTORIE LYMFODRENÁŽE

Poprvé byla manuální lymfodrenáž představena roku 1936 na mezinárodní výstavě zdraví a krásy ve Francii. O to se postarali manželé Vodderovi z Dánska. Většího rozvoje však manuální lymfodrenáž zaznamenala až v 60. letech 20. století, kdy za jejím uvedením do praxe stál německý lékař Asdonka. V České republice je metoda manuální lymfodrenáže spojována převážně se jménem prof. Bechyně, který se věnoval studiu lymfatického systému od roku 1969. Dne 14. 8. 1992 byla poté založena Česká lymfologická společnost.

 

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ PROTI CELULITIDĚ

Manuální lymfodrenáž je řazena mezi terapeutické metody, které se používají na léčbu primárních a sekundárních lymfedemů. V poslední době se stále častěji využívá této metody pro zmírnění celulitidy. V neposlední řadě je manuální lymfodrenáž využívána v rámci prevence lymfedému. Důležitým předpokladem bezpečného a smysluplného provádění této manuální metody je dobrá znalost anatomie a funkce lymfatického systému. Právě proto by měla být manuální lymfodrenáž vždy prováděna vyškolenými lymfoterapeuty (fyzioterapeuti, lékaři nebo sestry). Komplexní přístup týmu odborníků je základem pro úspěšnou léčbu lymfedému.

 

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ NENÍ MASÁŽ

Oproti klasické masáži je manuální lymfodrenáž technikou naprosto odlišnou. Řeší jinou problematiku a je užíváno předem daných sestav hmatů a také menšího a jemnějšího tlaku. Klasická masáž je zaměřena na ovlivnění hlouběji uložených struktur (svaly, šlachy, podkoží). Hmaty jsou prováděny větší silou a zvyšuje se prokrvení cílových tkání.

 

TECHNIKA MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE

Manuální lymfodrenáž je prováděna poměrně malým tlakem (cca 30-40 mm Hg), jemnou hmatovou technikou a velmi pomalu. U pacienta by měly převládat pozitivní pocity. Manuální lymfodrenáž nesmí způsobovat žádné bolesti a také nesmí zvýšit prokrvení ošetřovaných partií. Během této metody se nevyužívají žádné emulze nebo oleje a je více než nutné přesně znát postup drenáže a ten bezpodmínečně respektovat. Správně provedená manuální lymfodrenáž dokáže posunout lymfu správným směrem od jemných kapilár až do krevního řečiště. Tím dochází ke stimulaci buněk, které vytvářejí proteolytické enzymy. Po manuální lymfodrenáži je také dobré dodržovat pitný režim.

 

RIZIKA NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE

Rizikem manuální lymfodrenáže je přimárně nedostatečně erudovaný poskytovatel těchto služeb. Může se jednat o nedokonale zvládnutou hmatovou techniku. Poté je zde riziko zablokování lymfatického řečiště nebo poškození lymfatických cév (např. moc velký tlak). V poslední době je stále více využíváno metod přístrojové lymfodrenáže, které však rozhodně nemohou plnohodnotně nahradit lymfodrenáž manuální. I z tohoto důvodu je dobře si před první přístrojovou lymfodrenáží dojít na lymfodrenáž manuální.

 

 © 2014 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ